wiki

Wiki is een manier om samen met andere mensen informatie op internet te plaatsen en te bewerken. Wiki is een Hawaïaans woord voor snel.