programmeren

Programmeren is: een computeropdracht of een computerprogramma schrijven. Dat gebeurt met besturings-codes in programmeertalen. Die talen hebben vreemde namen zoals html, php of python. Het zijn geen talen om te spreken, maar talen om opdrachten te geven aan de computer. Computertalen dus.

“Leren programmeren is een soort spelen met Lego.” Kijk op Start.slimzoeken.nu/…/programmeren