Archieven

webmail

E-mail die je bekijkt via een website in plaats van alleen in een Mail-programma zoals Outlook of Mail noemen we webmail. Webmail en gewone e-mail sluiten elkaar niet uit, Lees verder